Kjærlighetsrelasjoner


- selskapet som kun handler om følelser
Copyright© 2020 Dolor AS,  Org. Nr N 997 470 761. Omfatter alle rettigheter

Forretningsadress: Håkons Gate 35, 1721 Sarpsborg

epost: post(at)sorghjelp.no

Politisk og religiøst uavhengig


Dolor sorghjelp - selskapet som kun handler om følelser

Vi er politisk og religiøst uavhengig

Hva med kjærlighetsrelasjoner? Kan de gi sorg, tap eller savn?


Å være i en kjærlighetsrelasjon kan by på mye glede men også på vanskelige utfordringer. Det å se på ting som utfordringer istedet for å se på det som problemer gjør noe med hvordan vi ser ting.

Det er vanskeligere å løse et problem enn en utfordring fordi ordet problem ofte tolkes som negativt. Det er ikke alltid vi er enig, det er ikke alltid vi har samme smak eller syns likt, så da er det veldig greit å være enig om at vi er uenig.


Kommunikasjon er noe av det viktigste et par kan bruke. Det å kommunisere gjør at vi tar bort mye av det skumle, av det mørke som vi ikke ser men tolker eller fantaserer rundt. Kommunikasjon er å sette ord på det vonde, sette ord på det gode og å bli hørt.


Voksenrelasjonen kommer oftes som nummer 2 i familien men burde komme først. Når vi er gode kjærester og pleier den relasjonen mentalt og fysiskt, har vi mer til overs til barna. Vi skal også lære våre barn hvordan en relasjon er ment å være. Husk på at barn lærer mer av hvordan vi voksne gjør enn hva vi sier.

Vis barna deres kjærlighet og kommunikasjon så de har noe å bruke når de blir kjærester med noen.


Beste gaven å gi