Hjem


- selskapet som kun handler om følelser
Alle trenger drahjelp noen ganger i livet

Da du har funnet denne siden er det sannsylig at du eller noen du kjenner, har opplevd tap, sorg eller savn av noe slag.

Finnes det muligheter til å bearbeide tap, savn og sorg?


Vi mener det!


Tiden leger ikke alle sår.

Du kan heller ikke bare glemme.

Du kan ikke bare erstatte tapet.                                           


Du kan få verktøy som du kan bruke for å få frem dine følelser og å tørre å kjenne på dem.

Vi, Dolor, ønsker å gi deg verktøy for å bearbeide dette.


Vi ønsker du kan kjenne igjen hva sorg kan være.


Vi ønsker å gi mennesker et annet syn på hvem som eier en følelse, for et bedre liv.


Vi kan også hjelpe deg som ønsker å møte mennesker i sorg med hvordan du kan gjøre dette.

Kurs


Dolor holder kurs i

Programmet for Sorgbearbeiding TM


Kurs startes fortløpende ved

påmeldinger. Vennligst meddel din interesse her eller via mail eller telefon.


Adresse:

Håkons Gate 35,

1721 Sarpsborg


Telefon:  4729 1252

epost:  post@sorghjelp.no

Copyright© 2020 Dolor AS,  Org. Nr N 997 470 761. Omfatter alle rettigheter

Forretningsadress: Håkons Gate 35, 1721 Sarpsborg

epost: post(at)sorghjelp.no

Politisk og religiøst uavhengig


Dolor sorghjelp - selskapet som kun handler om følelser

Vi er politisk og religiøst uavhengig

Boken SorgbearbeidingEn handlingsplan for følelsessmessig helbredelse ved separasjoner, dødsfall og andre tap.


Vi arbeider sammen med Svenska Institutet för Sorgbearbetning i Sverige og vi har oversatt boken

”The Grief Recovery Handbook” til  norsk.

                                                             Les om boken her...