Hva kan sorg være?


- selskapet som kun handler om følelser
Sorg kan være så mye

Sorg kan være så mye..


Sorg assosieres ofte med død. Men sorg kan være så mye mer enn det.

Vi lærer oss for eksempel hvordan vi skaffer oss hus og hjem, arbeide, partner og barn men ikke hvordan vi håndterer sorgen som oppstår når noe av dette forsvinner eller vi ikke får det til.


Hvem er ansvarlig for å få orden på denne uorden? Det letteste er å si at noen annen løser det for meg, men slik er det ikke. Du må selv ta ansvaret og ærlig ønske å ville gjøre noe med det selv.


Følelsene våre er det største og viktigste i våre liv. Det berører alt det vi gjør og vi er eller burde være i konstant kontakt med de. På tross av dette snakker vi veldig lite om våre følelser og forsøker å undertrykke de.

I mange tilfeller fordi vi ikke ønsker eller er redd for å ta tak i de eller kanskje for ikke å skade noen annen, men kanske alt for ofte, fordi ingen har tid til å lytte eller frykten hos dem som skal lytte; de vet ikke hvordan de skal reagere. (Vi vil ikke plage andre med våre problemer).

Vi kan gi deg verktøyet du kan bruke for å få fram dine følelser og tørre kjenne på dem.


Vi kan hjelpe deg som ønsker å møte mennesker i sorg med hvordan du kan gå fram.

Copyright© 2020 Dolor AS,  Org. Nr N 997 470 761. Omfatter alle rettigheter

Forretningsadress: Håkons Gate 35, 1721 Sarpsborg

epost: post(at)sorghjelp.no

Politisk og religiøst uavhengig


Dolor sorghjelp - selskapet som kun handler om følelser

Vi er politisk og religiøst uavhengig